Sládkovičova 50, Hlohovec

Teplú vodu využíva v domácnosti úplne každý. Pokiaľ ohrievate vodu v bežnom bojleri, využívate pre úsporu nákladov nočný prúd. Cena elektriny z distribučnej siete ale stále stúpa a do budúcna to nebude inak. Existuje riešenie, ktoré rast nákladov spoľahlivo zastaví – fotovoltický ohrev vody.

Vyrobená energia z fotovoltickej sústavy môže v bežnej domácnosti nahradiť 50 - 70% tepla na ohrev teplej vody. Súčasné technické zariadenia na využitie slnečnej energie sú bezobslužné a veľmi jednoduché. Garantovaná životnosť je zvyčajne 20 - 25 rokov, pričom zariadenie zostane funkčné aj 50 rokov. Dnešné fotovoltické zariadenia na ohrev teplej vody majú najrýchlejšíu návratost, lebo pri použití správneho regulátora / invertora využijete súčasný bojler a tým výrazne skrátite návratnosť vložených prostriedkov.

Zo všetkých systémov na ohrev teplej vody je vybudovanie a prevádzka fotovoltického systému najjednoduchšiaá. V súčasnej dobe ja cena fotovoltických panelov na veľmi priaznivej úrovni, čo ešte viac zaktraktívňuje toto riešenie. Inštalácia celého zariadenia sa zvládne behom jedného dňa. Konštrukčné systémy pre inštaláciu panelov existujú pre všetky typy striech a strešných krytín.

Fotovoltické panely vytvárajú elektrickú energiu, a preto pre ohrev teplej vody môžeme naďalej používať elektrický bojler. Výrazne tým znížime náklady (až o 30%). Musíte však mať vhodný MPPT regulátor/invertér, napr. OPL 9AC, ktorý mení jednosmerný prúd z panelov na striedavý. Návratnosť investície je od 4 do 6 rokov.

Regulátor pre fotovoltický ohrev vody

Na čo regulátor / menič slúži
Regulátor umožňuje bezpečné pripojenie bežného bojlera na ohrev teplej vody k fotovoltickým panelom bez nutnosti nákladných technických úprav (zachovanie záruky poskytované výrobcom bojlera).

Ako regulátor / menič funguje?
Vnútorný DC / AC invertor premieňa jednosmerný prúd a napätie na striedavý s premennou frekvenciou 50 Hz. Zmenou prispôsobí pracovné napätie na záťaži výkonu FVE. Oproti priamemu pripojeniu vzrastie využitie až o 35%.

Výhody MPPT technológie
MPPT vyhľadáva maximálny výkon FVE. Výkon je závislý nielen na okamžitom oslnení, sklone a orientácii, ale aj na teplote panelov alebo čiastočnom zatienení z rozptýlenej oblačnosti. Mikroprocesorové riadenie regulátora OPL 9AC plne implementuje MPPT.

Prednosti regulátora OPL 9AC
Oproti iným typom meničov dokáže dodávať do záťaže výkon (od 1W) i pri slabom slnečnom svite - ráno, večer alebo pri zatiahnutej oblohe. Z FVE získa o 15% viac energie, ktorá môže pokryť tepelné straty bojlera. Celková účnnost prekračuje 99%.

Výhody tohto riešenia

Hlavnou výhodou je použitie najmodernejšej technológie MPPT (Maximum Power Point Tracking), vďaka ktorej dochádza k zvýšeniu účinnosti celého systému. Inovatívna MPPT technológia zabezpečuje maximálne využitie energie dodávanej z FV panelu tak, že volia odber v pracovnom bode s maximálnym dodávaným výkonom. Tým sú kompenzované všetky vplyvy, ktoré sa inak u FV panelov podieľajú na znížení účinnosti napr. zmena teploty, rôzne intenzity osvetlenia a pod.

MPP bod na voltampérovej charakteristike je predovšetkým ovplyvnený okolitou teplotou a intenzitou slnečného svitu. S nárastom okolitej teploty klesá výkon fotovoltického panelu. Ak je teplota konštantná a slnečný svit zosilnie, napätie na fotovoltickom paneli vzrastie. Výstupný prúd sa však zmení, ale spravidla nie na maximálnu, a preto je potrebné regulovať výkon pripojenej záťaže tak, aby fotovoltická sústava vždy pracovala na maximálnom výkonovom bode MPP.