Sládkovičova 50, Hlohovec

OPL 7AC 2,2kW (MARKO II)

329,63

Nová verzia striedavého MPP regulátora, ktorý bol uvedený na trh už v roku 2015 a dodnes sa predáva pod označením MARKO (verzia 7.6). Táto nová verzia 7.8 odstraňuje všetky nedostatky predchádzajúceho typu a prináša mnoho vylepšení.

Regulátor umožňuje ľahko zmeniť optimálne nastavenie pre letné a zimné obdobie. Tieto dva napäťové režimy zvyšujú výťažnosť vyrobenej energie predovšetkým v zimnom období s nízkou intenzitou oslnenia. Užívateľské prenastavenie sa vykonáva prepínačom, ktorý je umiestnený na prednej strane regulátora. Dvojaký napäťový režim umožňuje v celoročnej bilancii dosiahnuť až 60% úspory nákladov na ohrev teplej vody.

Nová koncepcia má zvýšenú odolnosť koncového stupňa na rozpínanie záťaže termostatom bojlera, zvýšenú ochranu na nadprúd a prepätia. Veľkou prednosťou je, že sa zlepšila schopnosť trvalo dodávať maximálny výkon do záťaže (až 2,4 kW) aj pri zvýšenej teplote okolia.

Vlastnosti / Schéma zapojenia

Kompaktné prevedenie obsahuje všetky ochranné prvky (poistka 10A na DC na vstupnej strane a AC istič 10A na výstupnej strane, vnútorná poistka na ochranu výkonového stupňa). Vybavenie regulátora zásadne zjednodušuje inštaláciu systému na fotovoltický ohrev teplej vody.

Regulátor smie pracovať len s odporovou záťažou a za úplného oddelenia od distribučnej sústavy (ostrovná prevádzka pri ohreve teplej vody). Pri nedodržaní týchto podmienok dôjde k poškodeniu koncového stupňa regulátora (na tieto závady sa nevzťahuje záruka).

Inštaláciu regulátora môže vykonať len osoba spĺňajúca kvalifikáciu podľa vyhlášky č. 50.

Vylepšenia oproti predchádzajúcej verzii

 • digitálny ukazovateľ U / I, ktorý informuje o okamžitom stave fotovoltické sústavy
 • užívateľský prístupný indikátor poruchy na prednom paneli regulátora
 • prepínač pracovného režimu pre optimálnu prevádzku v letnom a zimnom období
 • vyššia účinnosť za zvýšenej teploty okolia a nižšie tepelné straty
 • zvýšený teplotný rozsah, ktorý poskytuje maximálny výkon aj pri vyššej teplote okolia
 • zlepšená odolnosť na rozpájanie AC záťaže termostatom bojlera
 • zvýšená odolnosť na preťaženie, skrat na silové strane a prepätiu na FVS
 • vstavaná poistka 10A pre rozpojenie fotovoltických panelov
 • vstavaný istič 10A na výstupnej AC silové strane
 • jediný nastavovací prvok – otočného trimra pre nastavenie Umpp
 • vylepšená odolnosť proti skratu (vnútorná poistka na doske regulátora)

Technické parametre

Typ regulátora

MPP