Sládkovičova 50, Hlohovec

OPL 9AC 2kW – U/I

Cenová ponuka: +421 949 491 665

OPL 9AC je špeciálny MPPT regulátor a DC / AC invertor pre fotovoltický ohrev vody s vysokou účinnosťou (až 99%), ktorý nepotrebuje k svojej prevádzke externé napájanie.

Regulátor je vybavený sofistikovaným a automatickým rozpoznávaním parametrov FVS, ktoré vždy zaistí v MPPT režime optimálnej výrobu elektrickej energie.

Mikroprocesorové riadenie s pokročilými algoritmami a sofistikovaným rozpoznávaním parametrov FVS vrátane viacfázovej MPPT regulácie odstraňujú všetky nedostatky analógových PWM alebo zastaraných DC regulátorov. Prepracovaná koncepcia riadenia zvyšuje množstvo využitej energie oproti iným technológiám až o 35%.

Vlastnosti / Schéma zapojenia

Unikátnou vlastnosťou regulátora, ktorú ostatné regulátory na trhu nemajú, je vysoko efektívne využitie ziskov pri nízkom oslnení (pološero, veľká oblačnosť, dážď, svitanie alebo súmrak). Aj pri týchto extrémnych podmienkach dokáže regulátor do sústavy dodávať energiu od 1 wattu. Tieto nízke prídavky energie môžu pravidelne dopĺňať tepelné straty v bežných bojleroch TÚV. U bežných bojlerov predstavuje stratová energia v celoročnej prevádzke až 15% nákladov na výrobu TÚV. Všeobecne platí, že súčasné bojlery na TÚV majú pre zmenšenie priestorových nárokov veľmi slabú tepelnú izoláciu, ktorá predražuje celoročné nákladovú bilanciu na ohrev TUV z distribučnej siete. To umožňuje v celoročnej bilancii dosiahnuť až 70% úspory nákladov na ohrev teplej vody.

Regulátor umožňuje pripojiť bežné tepelné spotrebiče s odporovou špirálou (skonštruované pre pripojenie k bežnej distribučnej sieti typu 1-PE-N / AC 230 V / 50 Hz) k fotovoltickému zdroju s jednosmerným napätím, ktoré vytvárajú ostrovné FVS.

Tepelné spotrebiče, skonštruované na bežné striedavé napätie distribučnej siete, nemôžu bez špeciálnych úprav (veľmi drahých), spoľahlivo pracovať na jednosmerné napätie. Tieto zariadenia obsahujú termostaty a iné spínacie prvky, ktoré nemôžu rozpínať jednosmerný elektrický obvod, pretože pri rozpínaní silového jednosmerného obvodu dochádza k elektrickému oblúku. Ku zničeniu kontaktov dochádza už pri niekoľkých cykloch rozpojení. V niektorých prípadoch môže pri rozpojení vzniknúť veľmi silný oblúk, ktorý môže vo vnútri spotrebiča založiť požiar. Pre spoľahlivú prevádzku bežných spotrebičov na striedavé napätie je nutné medzi FVS na jednosmerné napätie a spotrebič vložiť DC / AC invertor a túto funkciu plní aj OPL 10AC.

Regulátor nepotrebuje k svojej prevádzke žiadny externý zdroj energie (dodávky z distribúcie). Jeho prevádzka je plne zabezpečovaná z energie FVS. S týmto regulátorom je možné dosiahnuť čisto ostrovnej koncepcie pre fotovoltický ohrev vody. Nízke obstarávacie náklady zaručujú najvyššiu návratnosť investície zo všetkých variantov fotovoltických sústav.

Regulátor smie pracovať len s odporovou záťažou a za úplného oddelenia od distribučnej siete (čistý ostrovná prevádzka pri ohreve teplej vody).

Inštaláciu regulátora môže vykonať len osoba spĺňajúca kvalifikáciu podľa vyhlášky č. 50.

Vlastnosti

 • digitálny ukazovateľ U / I (podľa výbavy), ktorý informuje o okamžitom stave fotovoltické sústavy
 • jednoduchá signalizácia kompletného stavu pomocou LED,
 • plný výkon aj pri vysokých pracovných teplotách
 • vyššia účinnosť za zvýšenej teploty okolia a nižšie tepelné straty
 • zvýšený teplotný rozsah, ktorý poskytuje plný výkon aj pri vysokých pracovných teplotách
 • nízke tepelné straty umožňujú použiť iba pasívne chladenie
 • vysoká elektrická účinnosť cez 99%
 • vysoká odolnosť na rozpájanie AC záťaže termostatom bojlera
 • zvýšená odolnosť na skrat v silovej strane a prepätiu na vstupnej strane
 • odolnosť proti prepólovaniu vstupnej strany
 • plne automatizovaný proces detekcie pripojenej sústavy
 • plne implementovaná vlastnosť MPPT s opakovanou nadradenou kontrolou
 • účinná ochrana proti preťaženiu (prúd i výkon)
 • zvýšená odolnosť proti rušeniu
 • vylepšená odolnosť proti skratu (vnútorná poistka na doske regulátora)
 • prevádzka bez externého napájania (napájanie len z FVS)
 • prepínanie výstupnej záťaže podľa výkonu a prúdu
 • vzdialenej logovanie prevádzky regulátora
 • prehľadné zobrazenie v časovom grafe na webe alebo v mobile

Technické parametre

Typ regulátora

MPPT