Keď nainštalujete solárnu batériu ako súčasť vášho domáceho solárneho systému, môžete skutočne uložiť extra energiu, ktorú vaše solárne panely produkujú doma namiesto toho, aby ju privádzali späť do elektrickej siete.

So solárnymi batériami maximalizujete svoju schopnosť používať elektrinu vyrobenú solárnymi panelmi na dennej báze.

V čase, keď potrebujete viac elektriny, ako vaše solárne panely vyrábajú (neskôr cez deň alebo v noci), môžete použiť slnečnú energiu, ktorú ste uložili.

Solárne batérie pre domáce použitie

Pre docenenie výhod, ktoré solárne batérie prinášajú, je potrebné najprv pochopiť, ako funguje štandardný FV systém domáceho solárneho systému.

Typický solárny systém zahŕňa solárne panely, invertér, zariadenie na montáž panelov na strechu a systém monitorovania výkonu, ktorý sleduje výrobu elektrickej energie. Solárne panely zbierajú energiu zo slnka a premieňajú ju na elektrinu, ktorá prechádza meničom a mení sa na formu, ktorú môžete použiť na napájanie vášho domova.

Hybridný mód

Prevažná väčšina obytných solárnych systémov je napojená na elektrickú rozvodnú sieť. Keď vaše panely vyrábajú viac elektrickej energie, než potrebuje váš domov, prebytok sa privádza späť do elektrickej siete. Naopak, keď váš dom potrebuje viac elektriny, ako vaše solárne panely vyrábajú, môžete čerpať energiu z elektrickej siete.

Vo väčšine prípadov dostanete kredit na účet za elektrinu (tzv. virtuálna batéria), ktorú pošlete späť do siete. Neskôr, keď používate viac elektriny, ako vaše solárne panely vytvorili, môžete použiť tieto kredity namiesto toho, aby ste museli platiť viac za váš nástroj. Tento proces je známy ako čisté meranie, alebo hibridný mód.

Off-grid mód (ostrovný systém)

Ako je slnečná energia uložená v batériách?

Solárne batérie fungujú tak, že uchovávajú energiu vyrobenú solárnymi panelmi a skladujú ju na neskoršie použitie. V niektorých prípadoch majú solárne batérie vlastný menič a ponúkajú integrovanú premenu energie. Čím vyššia je kapacita batérie, tým viac slnečnej energie dokáže uskladniť.

Keď použijete solárnu batériu ako súčasť vášho solárneho systému, budete môcť ukladať prebytočnú slnečnú elektrinu u vás doma namiesto toho, aby ste ju poslali späť do siete. Ak vaše solárne panely produkujú viac elektriny, ako potrebujete, prebytočná energia smeruje k nabíjaniu batérie. Neskôr, keď vaše solárne panely neprodukujú elektrinu, môžete čerpať tú, ktorú ste predtým uložili v batérii na neskoršie použitie.

Z praktického hľadiska to znamená, že domovy so solárnym úložiskom môžu ukladať prebytočnú slnečnú energiu priamo na mieste na použitie neskôr, keď slnko nesvieti. Ako bonus, pretože solárne batérie uchovávajú energiu u vás doma, ponúkajú tiež krátkodobý záložný zdroj v prípade výpadku elektrickej energie vo vašej oblasti.

Úložisko energie v domácnosti môže byť užitočné aj bez solárneho systému. Kým batérie sú zvyčajne spárované s domácimi solárnymi systémami, môžu byť tiež užitočné pre majiteľov domov bez nich. Batéria môže byť tiež nabitá elektrickou energiou zo siete, aby poskytovala záložný výkon bez použitia záložného generátora poháňaného naftovým motorom.

Ako zapadajú slnečné batérie do širšieho ekosystému elektriny?

Solárne batérie a iné technológie na uchovávanie energie ešte nemusia byť samozrejmosťou, ale nebude to platiť dlho. GTM Research a Energy Storage Association očakávajú, že do roku 2020 sa stane trhom len v USA v hodnote 2,5 miliardy dolárov.

Prečo sa očakáva, že skladovanie energie bude rásť tak rýchlo? Rovnaká výhoda, ktorú ponúkajú solárne batérie pre majiteľov domov – a to schopnosť skladovať obnoviteľnú elektrickú energiu pre neskoršie použitie – môže byť tiež aplikovaná vo väčšom meradle pre celú elektrickú sieť. Technológie na skladovanie energie, ako sú napríklad solárne batérie, poskytujú elektrickým sieťam a užívateľom energie väčšiu flexibilitu v spôsobe, akým vyrábajú a používajú elektrinu, najmä elektrinu získanú zo slnečnej energie a veternej energie.

Inštaláciou viacerých technológií na skladovanie energie, ako sú napríklad solárne batérie, môžu prevádzkovatelia elektrickej energie a prevádzkovatelia sietí ľahšie riadiť tok elektriny z obnoviteľných zdrojov. Z dlhodobého hľadiska to znamená viac obnoviteľných zdrojov energie začlenených do nášho národného energetického mixu – vrátane domácich solárnych panelových systémov.